Search results for "xubuntu"

1.

Abstract XFCE Wallpaper 10042020-07

Wallpapers XFCE/Xubuntu by MrMaire
Abstract Wallpaper for the XFCE desktop.
abstract artwork blue wallpaper xfce xubuntu
5.3
Oct 25 2020