Search results for "theme"

1.

Manasarovar

Full Icon Themes by tarma
Manasarovar is a fresh icon theme for dark ui. It is based of Kora icon theme. Copy Manasarovar
manasarovar kora icons theme linux unix icon-theme
8.1
Nov 14 2022