81.

Breeze-Splendent-Light 1.0

Full Icon Themes by l4k1
12 comments
Score 66.7%
Plings: 1
Jun 30 2020
82.

Blox Cursors 1.0

Cursors by jlue
1 comment
Score 56.0%
Jun 30 2020
83.
Score 50.0%
Jun 29 2020
84.

Steel-Teal Theme

GTK3 Themes by solsticeman
6 comments
Score 58.0%
Jun 29 2020
85.

SpaceK cursors 0.1

Cursors by nesuko
1 comment
Score 60.0%
Jun 29 2020
86.

SpaceK icons 0.1

Full Icon Themes by nesuko
Score 50.0%
Jun 29 2020
87.

Mint-Y-M and Mint-Y-Acqua-M 4.0

Full Icon Themes by MarcosBox
1 comment
Score 58.0%
Jun 29 2020
88.

Yaru-Colors 20.04.4

GTK3 Themes by jannomag
101 comments
Score 90.0%
Jun 29 2020
89.

Cloudy 1.4.8

GTK3 Themes by g-nome
49 comments
Score 83.2%
Jun 29 2020
90.

Adapta Nord 2020-06-29 10:30

GTK3 Themes by joshaby
17 comments
Score 65.0%
Jun 29 2020