51.
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Mar 15 2019
52.
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Mar 14 2019
53.

Flat Remix ICON theme 1.85-1

Icon Themes by daniruiz06
201 comments
Score 84%
84 Likes
16 Dislikes
Mar 14 2019
54.

Electric Funeral 20190314

Icon Themes by ju1464
12 comments
Score 70%
70 Likes
30 Dislikes
Mar 14 2019
55.

Cinnamon Mint Icon Scheme 2.1

Icon Themes by isylumn
1 comment
Score 50%
50 Likes
50 Dislikes
Mar 14 2019
56.

Nordic 1.6.1

GTK3 Themes by eliverlara
79 comments
Score 85%
85 Likes
15 Dislikes
Mar 14 2019
57.

Gillet XFCE 1.0

XFCE/XFWM4 Themes by novomente
1 comment
Score 54%
54 Likes
46 Dislikes
Mar 14 2019
58.

Mojave CT icons 0.9.7.4

Icon Themes by zayronXIO
185 comments
Score 82%
82 Likes
18 Dislikes
Mar 14 2019
59.

Tela-icon-theme

Icon Themes by vinceliuice
85 comments
Score 86%
86 Likes
14 Dislikes
1 day ago
60.

Juno 1.1.5

GTK3 Themes by eliverlara
31 comments
Score 71%
71 Likes
29 Dislikes
Mar 12 2019